Šta je potrebno za izdavanje uverenja i diplome

Univerzitet u Beogradu

Pravni fakultet

 

Master akademske studije – Master evropskih integracija

 

Obaveštavaju se kandidati koji su odbranili završni master rad i time završili master akademske studije – master evropskih integracija, da je, radi izrade i dobijanja uverenja i diplome, potrebno da podnesu Odseku za master i doktorske studije sledeće:

1.     Zahtev za izdavanje diplome (molba u slobodnoj formi);

2.     Zahtev za izdavanje uverenja o završemim master akademskim studijama (molba u slobodnoj formi);

3.     Zahtev za izdavanje uverenja o svim položenim ispitima (molba u slobodnoj formi);

4.     Potvrdu o uplaćenom iznosu od 5.500,00 dinara;

5.     Potvrdu iz Biblioteke Pravnog fakulteta da ne duguje knjige.

  

ŽIRO RAČUN PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU:

840 – 1439666 – 55 

Poziv na broj: 540 (broj indeksa)

Svrha uplate: Izdavanje diplome i uverenja

Primalac: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu