Važno obaveštenje o koričenju studentskih radova

Obaveštavaju se studenti master i doktorskih akademskih studija da, zbog novih bibliotečkih propisa, ukoričeni studentski radovi (master rad, seminarski rad, pristupni rad, itd.) na poslednjoj stranici moraju obavezno da sadrže kratku biografiju, sa informacijom o državljanstvu, datumu i mestu rođenja.