Spisak odobrenih tema - Septembar I 2019. godine

 

SPISAK ODOBRENIH TEMA MASTER RADOVA PRIJAVLJENIH ZA SEPTEMBARSKI I ROK 2019. GODINE

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA

 

Broj indeksa

Ime i prezime

Modul

Naslov teme

Mentor

Član komisije

Datum odobrenja teme

Rok za odbranu

EI 2015-34

Milena Mitić

Master evropskih integracija

Neprimenjivost prava EU na strogo unutrašnje situacije

- pitanje "otvorene diskriminacije"

dr Branko Rakić

dr Maja Lukić

28.06.2019

30.09.2019

EI 2017-26

Marija Najčević

Master evropskih integracija

Doktrina Acte Clair u postupku za rešavanje prethodnog pitanja u sudskoj praksi Suda pravde EU

dr Branko Rakić

Dr Bojan Milisavljević

28.06.2019

30.09.2019