Obaveštenje o uslovima upisa

Obaveštenje o uslovima upisa na Master evropskih integracija za kandidate koji su završili specijalističke studije „Pravo Evropske unije – evropsko pravo“


uslovi za upis na MEI sa specstudija Pravo evropske unije