Obaveštenje o uslovima upisa na Master in European Integration kandidata koji su završili srodne fakultete društveno-humanističkih nauka, čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska

U skladu sa odlukom Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu od 23. septembra 2019. godine, kandidati koji su završili druge srodne fakultete društveno-humanističkih nauka, čiji je osnivač Republika Srbija ili Republika Srpska mogu da se upišu na Master in European Integration BEZ OBAVEZE POLAGANjA DOPUNSKIH ISPITA.