Odluka o uslovima upisa na MEI kandidata koji su završili specijalističke studije Pravo Evropske unije


Odluka o upisu na MEI kandidata koji su zavrsili specijalisticke studije Pravo Evropske unije