Spisak odobrenih MEI radova - april 2020. godine

SPISAK ODOBRENIH TEMA MASTER RADOVA PRIJAVLJENIH ZA APRILSKI ROK 2020. GODINE

MASTER AKADEMSKE STUDIJE – MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA

 

Broj indeksa

Ime i prezime

Modul

Naslov teme

Mentor

Član komisije

Datum odobrenja teme

Rok za odbranu

EI 2017-4

Zorana Popović

Master evropskih integracija

Veza između industrijske politike i politike konkurencije u EU

dr Branko Radulović

dr Dušan Popović

18.05.2020

30.09.2020

EI 2018-2

Aleksandra Čvorović

Master evropskih integracija

Analiza specijalne poveznice za davanje efekta stranim normama neposredne primene u pravu EU

dr Vladimir Pavić

dr Marko Jovanović

18.05.2020

30.09.2020

EI 2018-1

Vanja Vranić

Master evropskih integracija

Pravo na zdravu životnu sredinu u konvencijskom režimu Saveta Evrope

dr Ivana Krstić

dr Mirjana Drenovak Ivanović

18.05.2020

30.09.2020