Spisak odobrenih MEI radova-jun I 2020

 

СПИСАК ОДОБРЕНИХ ТЕМА МАСТЕР РАДОВА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ЈУНСКИ I РОК 2020. ГОДИНЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

Број индекса

Име и презиме

Модул

Наслов теме

Ментор

Члан комисије

Датум одобрења теме

Рок за одбрану

EI 2018-18

Бојана Обрадовић Кузминовић

Мастер европских интеграција

Запошљавање особа са инвалидитетом: Случајеви Шведске, Хрватске и Србије

др Љубинка Ковачевић

др Драгица Вујадиновић

25.05.2020

30.09.2020

EI 2017-17

Милица Павловић

Мастер европских интеграција

Придруживање Србије Европској Унији - тренутна ситуација и перспектива

др Бојан Милисављевић

др Маја Лукић Радовић

19.06.2020

30.09.2020