Obaveštenje o produženju roka za završetak master akademskih studija za studente upisane školske 2018/2019. godine

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA ZAVRŠETAK

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA ZA STUDENTE UPISANE

ŠKOLSKE 2018/2019. GODINE

 

U skladu sa članom 72, stav 4 Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, studenti koji su upisani na master akademske studije u školskoj 2018/2019. godini i koji ih ne završe do 30. septembra 2020. godine imaju mogućnost da podnesu molbu za produženje roka za završetak studija za još jednu školsku godinu.

Regulisanje statusa za navedene studente obaviće se od četvrtka, 29. oktobra do utorka, 3. novembra 2020. godine u skladu sa radnim vremenom Odseka za master i doktorske studije.

Potrebno je dostaviti:

- indeks,

- molbu za produženje roka za završetak studija (u slobodnoj formi),

- dokumentaciju koja potvrđuje razloge zbog kojih studije nisu završene u predviđenom roku (potvrda o radnom odnosu, zdravstvena dokumentacija i sl).

 

Po regulisanju statusa, svi studenti moraju da popune elektronski ŠV-obrazac koristeći se nalogom za elektronsku evidenciju studenata.

 

VAŽNA NAPOMENA: Studenti koji ne regulišu status u naznačenom roku, kao i oni koji ne popune elektronski ŠV obrazac, neće moći da polažu ispite i brane završni rad u školskoj 2020/2021. godini.

Za produženje roka za završetak master studija po ovom osnovu nije predviđena novčana naknada.

18. septembar 2020. godine          

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE