Obaveštenje o terminima i proceduri upisa na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration za šk. 2020/2021. godinu

Obaveštavaju se kandidati koji su podneli prijavu za upis na master akademske studije – Master evropskih integracija za školsku 2020/2021. godinu, da će se UPIS obaviti od srede, 21. oktobra do petka, 23. oktobra 2020. godine, prema sledećem rasporedu:

-      21. oktobra od 10.00 do 14.30 časova,

-      22. oktobra od 10.00 do 17.00 časova,

-      23. oktobra od 10.00 do 14.30 časova.

 

Za upis je potrebno doneti:

 

1) indeks sa popunjenom prvom stranom (štampanim slovima) i fotografijom veličine 35 x 45 mm (ne iz automata); preko fotografije ne lepiti foliju priloženu uz indeks;

2) jedan prijavni list (obrazac ŠV-20); u desnom gornjem uglu nalepiti fotografiju veličine 35 x 45 mm (ne iz automata);

3) samofinansirajući studenti: prvi primerak priznanice o uplati prve rate školarine na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj: 540;

-          državljani Republike Srbije i Republike Srpske – 37.500,00 dinara;

-          strani državljani – 525 evra u dinarskoj protivvrednosti.

4) prvi primerak priznanice o uplati iznosa od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu na tekući račun Pravnog fakulteta 840-1439666-55, poziv na broj:  540 (ovaj iznos uplaćuju svi studenti).

 

Indeks i prijavni list kupuju se u knjižari Fakulteta (radno vreme knjižare je do 15.00 časova).

Rokovi dospeća za preostale tri rate školarine su: druga rata – 20.12.2020; treća rata – 20.2.2021. i četvrta rata – 20.4.2021. godine.

 

Napomene:

Upis kandidata sa Konačne rang liste za koje je u toku postupak priznavanja strane visokoškolske isprave obaviće se po izdavanju odgovarajućeg rešenja od strane Univerziteta u Beogradu.

 

Nakon upisa svi studenti, koristeći se novim brojem indeksa (sa master akademskih studija) moraju da kreiraju nalog za elektronsku evidenciju studenata i da popune elektronski ŠV-obrazac. U suprotnom, neće biti moguće prijavljivanje i polaganje ispita.

 

Informacije o kreiranju naloga nalaze se na internet stranici Fakulteta http://info.ius.bg.ac.rs/newsonepost.aspx?id=510&grupaid=36&studijeid=1 (Studentski info/master studije prava/opšte informacije/E-student uputstvo).

 

Beograd, 19. oktobar 2020. godine

 

                                                ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE


Konacna rang lista - MAS MEI - 2020-2021