Obaveštenje za studente master akademskih studija upisane šk. 2017/2018. godine, koji su imali poslednji aktivan status u šk. 2019/2020. godini

U skladu sa preporukama Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a imajući u vidu trenutnu situaciju izazvanu epidemijom zarazne bolesti COVID-19, studentima master akademskih studija kojima je istekao rok za završetak studija u trostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa (sa poslednjim aktivnim statusom u šk. 2019/2020. godini), na lični zahtev, biće produžen rok za završetak studija za još jednu godinu, bez plaćanja novčane naknade.

 

Studenti treba da dostave popunjen i potpisan obrazac molbe za produženje roka za završetak studija i indeks.

 

Regulisanje statusa će se obaviti u dodatnom roku, 9, 10, 12. i 13. novembra 2020. godine prema sledećem rasporedu:

- ponedeljak, 9. novembar, od 11.00 do 13.30 časova;

- utorak, 10. novembar, od 11.00 do 17.00 časova;

- četvrtak, 12. novembar, od 11.00 do 17.00 časova;

- petak, 13. novembar, od 11.00 do 13.30 časova.

 

Nakon regulisanja statusa obavezno je ažuriranje ŠV obrasca na E-student nalogu.


*Napomena: obaveštenje se odnosi i na studente upisane pre 2017/2018. godine, kojima je tokom studija bilo odobreno mirovanje prava i obaveza i kojima je školska 2019/2020. godina bila treća školska godina sa aktivnim statusom.

 

 

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE


Molba za produzenje roka za zavsretak studija (2017-18) - obrazac