Poziv za učešće na prvom seminaru studenata doktorskih studija - PhD Colloquium

Institut za pravne i društvene nauke i Centar za sociološko-pravna istraživanja (CSLS) organizuju Prvi seminar namenjen studentima doktorskih studija pod nazivom PhD Colloquium koji će se održati online putem Webex platforme od 7. do 9. aprila 2021. godine. Svrha seminara je da mlade koleginice i kolege dobiju priliku da predstave svoj dosadašnji istraživački rad, da dobiju konstruktivne komentare i sugestije za unapređenje svoje doktorske disertacije, kao i da razmene ideje sa drugim doktorandima koji se nalaze u istoj fazi rada – pripremi projekta doktorske disertacije.

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane studente doktorskih studija pravnih fakulteta, da do 1. marta 2021. godine pošalju svoju biografiju i kratak rezime svoje doktorske disertacije/istraživanja na adresu phd.colloquium@ius.bg.ac.rs sa naznakom da se prijavljuju za seminar. Rezime istraživanja treba da sadrži od 600 do 900 reči.

U skladu sa prijavljenim temama, organizacioni odbor će sačiniti agendu seminara. Prvi dan seminara biće posvećen opštim temama od značaja za sve doktorande: metode istraživanja, programi upravljanja referencama, značaj motivacije i prevazilaženje prokrastinacije, kako objaviti naučni članak itd. Drugi dan predviđen je za izlaganje studenata doktorskih studija koji se u okviru svojih istraživanja bave praktičnim i teorijskim pitanjima u vezi sa teorijom države i prava, sociologije prava i filozofije prava, nakon čega će svoje istraživanje izlagati doktorandi koji se bave drugim oblastima prava.

Studenti zainteresovani za učešće na PhD Colloquium-y, uz priloženu biografiju i kratak rezime doktorske disertacije, u obavezi su da navedu ime i prezime svog (privremenog) mentora, kao i dva nastavnika ili i saradnika sa bilo kog (pravnog) fakulteta/instituta iz regiona ili inostranstva, za koje misle da bi mogli na adekvatan način da komentarišu njihov rad. Predloženim stručnjacima biće upućen zvaničan poziv za učešće na seminaru, a u slučaju da neko od njih ne bude u mogućnosti da se odazove pozivu, organizacioni odbor će učesniku samostalno dodeliti drugog komentatora.

Konačan spisak učesnika seminara biće objavljen 5. marta na sajtu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a izabrani kandidati su u obavezi da svoje učešće potvrde do 8. marta 2021. godine na adresu phd.colloquium@ius.bg.ac.rs. Učesnici seminara će svoje radove usmeno predstavljati 15 minuta, tako što će predstaviti osnovne hipoteze svoje doktorske disertacije i usredsrediti se na jedan ili dva specifična problema o kojima žele da dalje diskutuju sa ostalim učesnicima, nakon čega će uslediti 10 minuta komentara od nastavnika i 10 minuta vremena za pitanja i odgovore učesnika.

Za dodatne informacije, kao i za sva pitanja u vezi sa seminarom, zainteresovani studenti doktorskih studija mogu pisati na imejl adresu phd.colloquium@ius.bg.ac.rs sa naznakom da je za Seminar za studente doktorskih studija PhD Colloquium.
PhD Colloquium