OBAVEŠTENJE - DODATNI KURS NA ENGLESKOM JEZIKU

International Topics – Study Abroad at Home kurs osmišljen je kao zajednički kurs profesora Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i profesora University of Pittsburgh School of Law.

Kurs će trajati sedam nedelja sa dvočasovnom nastavom petkom prema dole izloženom rasporedu.

Nastava će biti na engleskom jeziku a kurs će pohađati kako studenti iz Beograda tako i studenti iz Pitsburga i iz regiona.

Raspored predavanja i više informacija o samom kursu dostupan je na: https://professorbrand.wordpress.com/2021-spring-international-topics-study-abroad-at-home/

Friday, March 5 @15h CET

                International Arbitration and Dispute Resolution

                Professor Milena Djordjevic, University of Belgrade

Friday, March 12 @15h CET

                Using Private International Law Rules in Transaction Planning

                Professor Ronald Brand, University of Pittsburgh

Friday, March 19 @14h CET

                International Human Rights Law

                Professor Ivana Krstic, University of Belgrade

Friday, March 26 @14h CET

                Foreign Law in U.S. Courts

                Professor Vivian Curran, University of Pittsburgh

Friday, April 2 @15h CET

                International Bankruptcy and Related Corporate Issues

                Professor Vuk Radovic, University of Belgrade

Friday, April 9 @17h CET

                Islamic Law in the International Legal Order

                Professor Haider Hamoudi, University of Pittsburgh

Friday, April 16 @15h CET

                International Humanitarian Law

                MAJ Dimitri Facaros, Judge Advocate, US Army, Training Officer, International Institute of Humanitarian Law, San Remo, Italy

Svaki čas je osmišljen tako što će profesor sa rasporeda održati kraće uvodno predavanje na oglašenu temu u trajanju od 40 minuta, praćeno komentarima drugih profesora i stručnjaka koji će prisustvovati kursu, a nakon toga sledi rubrika od 40 minuta pitanja i odgovora tj. diskusija sa studentima.  Učešće studenata u diskusiji se naročito preporučuje.

Za ovaj kurs se možete registrovati najkasnije do petka, 5. marta 2021. godine slanjem e-mail-a na adresu simulacija@ius.bg.ac.rs sa napomenom Prijava za kurs. U tekstu maila neophodno  je da navedete ime prezime i broj indeksa.

Dodatno, da biste bili u mogućnosti da preko zoom platforme pratite nastavu neophodno je i da se registrujete na sledećem sajtu: https://pitt.zoom.us/meeting/register/tJ0tdOuqqTMjEta04bD5I0UcewnDL-I4UMHq

Studenti koji budu uredno pohađali nastavu iz ovog kursa dobiće sertifikat Pravnog fakulteta Univerziteta u Pitsburgu, a u Beogradu će imati mogućnost da polože ispit iz veštine Studija slučaja i simulacija suđenja ukoliko podnesu izveštaj čija je sadržana opisana u obaveštenju o načinu polaganja ispita koje je dostupno na moodle stranici ove veštine.