Obaveštenje o radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije za rad sa studentima od 19. do 29. aprila 2021. godine

Radno vreme Odseka za master i doktorske studije za rad sa studentima u periodu od 19. do 29. aprila

 

Ponedeljak, 19.4.2021 - od 12.00 do 15.00 časova

Utorak, 20.4.2021 - od 13.00 do 17.30 časova

Sreda, 21.4.2021 - od 12.00 do 15.00 časova

Četvrtak, 22.4.2021 - od 13.00 do 17.30 časova

Petak, 23.4.2021 - od 12.00 do 15.00 časova

Subota, 24.4.2021 - od 11.00 do 13.00 časova

 

Ponedeljak, 26.4.2021 - od 12.00 do 15.00 časova

Utorak, 27.4.2021 - od 13.00 do 17.30 časova

Sreda, 28.4.2021 - od 12.00 do 15.00 časova

Četvrtak, 29.4.2021 - od 13.00 do 17.30 časova