Predavanje: “Select the best available journal for your manuscript”, 30.3.2021. u 10h

Narodna biblioteka Srbije u saradnji sa izdavačem Clarivate Analytics organizuje predavanje pod nazivom “Select the best available journal for your manuscript”, u utorak, 30. marta 2021. godine u 10 časova po lokalnom vremenu.

Teme obrađene na predavanju daće odgovore na pitanja kao što su: koji je najuticajniji časopis u mojoj oblasti, gde mogu očekivati bolju vidljivost svog rada, da li postoji jednako uticajan časopis da je u režimu otvorenog pristupa itd.

Registracija je obavezna i može se obaviti putem sledećeg linka.

Kada se otvori link za registraciju, pre same registracije potrebno je da se podesi odgovarajuća vremenska zona i nakon toga se odabere dugme Register u dnu veb stranice.