Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava - raspored časova nastave (konsultacije) za I godinu


Raspored konsultacija - uza naucna oblast teorije drzave i prava, sociologije prava i filozofije prava - I godina - 2020-2021