PRVI SEMINAR STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA - PHD COLLOQUIUM - 8. i 9. april 2021. godine

 

Sa velikim zadovoljstvom Vas obaveštavamo da će 8. I 9. APRILA 2021. GODINE biti održan PRVI SEMINAR STUDENATA DOKTORSKIH STUDIJA- PHD COLLOQUIUM, u okviru Instituta za pravne i društvene nauke i Centra za sociološko-pravne studije. Svrha seminara je da mlade koleginice i kolege dobiju priliku da predstave svoj dosadašnji istraživački rad, da dobiju konstruktivne komentare i sugestije za unapređenje svoje doktorske disertacije, kao i da razmene ideje sa drugim doktorandima koji rade na pripremi projekta doktorske disertacije.

Ovom prilikom Vas pozivamo da prisustvujete seminaru, da se uključite u diskusiju, a posebno Vas pozivamo da pogledate kratak film na temu "Kako uspešno napisati doktorsku disertaciju?" i učestvujete u radionicama na temu "Oblikovanje disertacije i procedura pregleda i ocene", "Praćenje i merenje naučnih rezultata", "Korišćenje bibliografskih podataka", "Motivacija i prokrastinacija" i "Programi i mogućnosti za doktorande".

 

U PRILOGU je agenda sa satnicom i predviđenim učesnicima, kao i biografije vođa radionica, dok su u nastavku linkovi za Webex događaj:

 

Četvrtak, 08.april:

https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=md1f388bc30d49cf8ed937087bbc0f891

[1]

 

Meeting number: 163 317 7313

Password: pravnifakultet

 

Petak, 09.april:

https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m10ed263bb68999572c5289e04e441ea7

[2]

 

Meeting number: 163 328 3933

Password: pravnifakultet

 

Organizacioni odbor seminara

 
PhD - konacna agenda_06.04.2021.

Биографије свих радионичара_06.04._коначно