Odbrana doktorske disertacije Miloša Markovića - 21. maj 2021. godine u 13.00 časova, konferencijska sala

U petak, 21. maja 2021. godine u 13.00 časova, konferencijska sala, Miloš Marković braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: Pravna priroda pravnih principa – logička i metodološka razlika između pravnih pravila i pravnih principa.