Odbrana doktorske disertacije Đorđa Marilovića, 24. jun 2021. godine u 13.00 časova, konferencijska sala

U četvrtak, 24. juna 2021. godine u 13.00 časova, konferencijska sala, Đorđe Marilović braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Finansijskopravni aspekti upravljanja javnim dobrima“.