Odbrana doktorske disertacije Miloša Radovanovića, petak, 24. septembar 2021. godine u 18 časova, amfiteatar II ("Slobodan Jovanović")

U petak, 24. septembra 2021. godine u 18.00 časova, amfiteatar II (Slobodan Jovanović), Miloš Radovanović braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Garantni fond – naknada štete i regres“.