Obaveštenje za studente master akademskih studija kojima je prestao status (studenti koji su bili upisani od šk. 2006/2007. do 2018/2019. godine)

Obaveštavaju se studenti koji su upisali master akademske studije u školskoj 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018. i 2018/2019. godini, a prestao im je status na osnovu odredaba člana 109, stav 1, tačka 4) Zakona o visokom obrazovanju i člana 72, stav 1, tačka 1 Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da su u obavezi da se prijave na konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2021/2022. godini ukoliko žele da nastave studije.

 

Kandidati prilikom prijave za upis podnose zahtev za priznavanje prethodno ostvarenih ESPB bodova.

 

Iznos školarine je srazmeran broju preostalih ESPB bodova, pri čemu vrednost jednog ESPB boda iznosi 1.000,00 dinara.

 

Prijavljivanje će se vršiti od 20. septembra do 4. oktobra 2021. godine u skladu sa radnim vremenom Odseka za master i doktorske studije.

 

Napomena:

 

Obavezni predmet – 20 ESPB

Izborni predmet (x 2) – svaki nosi po 10 ESPB

Master rad – 20 ESPB

 

 

 

 


Konkurs - MAS Pravo - 2021-2022

Zahtev za priznavanje ispita - MAS - 2021-22