Obaveštenje o regulisanju statusa u školskoj 2021/2022. godini za studente master akademskih studija - Master evropskih integracija upisane školske 2020/2021. godine

Studenti koji su upisani na master akademske studije - Master evropskih integracija u školskoj 2020/2021. godini i koji ih ne završe do 30. septembra 2021. godine,  u školskoj 2021/2022. godini zadržavaju status studenta u skladu sa članom 72, stav 1 Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Studenti koji su u školskoj 2020/2021. godini upisani na master akademske studije - Master evropskih integracija u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije, isti status zadržavaju i u školskoj 2021/2022. godini.

Za drugu školsku godinu nije predviđena školarina.

U drugoj školskoj godini svi studenti plaćaju naknadu za prijavljivanje svakog ispita: 6.000,00 dinara za državljane Republike Srbije i Republike Srpske i 100 evra za strane državljane (važi za prijave od januarskog roka 2022. godine).

Naknada za prijavu teme master rada iznosi 15.000,00 dinara za državljane Republike Srbije i Republike Srpske i 150 evra za strane državljane (važi za prijave od januarskog roka 2022. godine).

U skladu sa obaveštenjem koje će blagovremeno biti objavljeno, svi studenti će biti u obavezi da popune elektronski ŠV-obrazac na e-student nalogu.

VAŽNA NAPOMENA: Studenti koji ne budu popunili elektronski ŠV obrazac, neće moći da polažu ispite i brane završni rad u školskoj 2021/2022. godini.