Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
Raspored online predavanja, vežbi i stručnih grupa

Obaveštenje o načinu održavanja konsultacija - nastavnik stranog jezika Silvana Popović

OBAVEŠTENJE o radu Fakulteta za vreme vaskršnjih i prvomajskih praznika

Obaveštenje za konsultacije - dr Maja Lukić Radović

Odlagaanje vežbi iz predmeta Upravno pravo - Bojana Todorović

PRIJAVA ISPITA - junski I ispitni rok 2021. godine

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Prava intelektualne svojine u ispitnim rokovima Jun 1 i Jun 2 2021. godine

Odlaganje ispita iz predmeta Građansko procesno pravo - dr Dejan Đurđević

Raspored vežbi iz naslednog prava

Odlaganje vežbi iz predmeta Uvod u pravo evropskih integracija - dr Maja Lukič Radović

Master studije

MAS     MEI
Raspored časaova - Imovinskopravni pod-modul II

Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul I

Raspored časova - Trgovinskopravni modul

Raspored časova - Pravno-ekonomski modul

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za junski ispitni rok I

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za junski ispitni rok I

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Doktorske studije

Građanskopravna uža naučna oblast I, raspored konsultacija - I godina

Odbrana doktorske disertacije Mile Petrović - 13. maj 2021. godine u 12.00 časova, sala za sednice

Ustavnopravna uža naučna oblast (raspored konsultacija) za prvu godinu

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za junski ispitni rok I

Odbrana doktorske disertacije Tijane Ugarković - 12. maj 2021. godine u 11.00 časova, sala za sednice

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Međunarodnopravna uža naučna oblast-raspored časova (nastave) za I godinu

Obaveštenje o radnom vremenu Odseka za master i doktorske studije za rad sa studentima od 19. do 29. aprila 2021. godine

Krivičnopravna uža naučna oblast, I modul: Krivičnopravne nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina

Krivičnopravna uža naučna oblast, II modul: Krivične nauke, raspored časova (konsultacije) - I godina