PRIJAVA ISPITA - JANUARSKI ISPITNI ROK 2020 za studente koji su koristili ili koji su imali pravo da koriste decembarski ispitni rok 2019. godine

Obaveštenje za korisnike studentskih stipendija i kredita

Nomotehnika - termin kolokvijuma

OBAVEŠTENJE ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2020. GOIDNE

Prijava ispita - JANUARSKI ISPITINI ROK 2020. GODINE je produžena do 3.12.2019. godine

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2019

REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA - DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2019.GODINE

Raspored termina ispita za decembarski rok 2019/20

Odlaganje ispita iz predmeta TRGOVINSKO PRAVO i SAOBRAĆAJNO PRAVO - dr Svetislav Janković

Odlaganje ispita iz predmeta KOMPANIJSKO PRAVO -dr Jelena Lepetic