NASTAVA IZ OBLIGACIONOG PRAVA

PRIJAVA ZA KURS IZ LATINSKOG JEZIKA

Odlaganje vezbi iz predmeta RADNO PRAVO- dr Ljubinka Kovacevic

Podela udžbenika za zimski semestar školske 2019/20. godine samofinansirajućim studentima 2., 3. i 4. godine

Odlaganje konsultacija- dr Ljubinka Kovacevic

Odlaganje vežbi iz predmeta OBLIGACIONO PRAVO - Miloš Vukotić

Odlaganje konsultacija- Ivana Radisavljevic

Odlaganje konsultacija- dr Milos Stankovic

PRIJAVLJIVANJE ZA KURS IZ LATINSKOG JEZIKA

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU PODENLI PRIGOVORE NA RANG LISTU ZA BUDŽET