Raspored nastave - jesenji semestar školske 2020/2021. godine

Raspored online predavanja

OBAVEŠTENJE O KOLOKVIJUMU iz Obligacionog prava

Odlaganje konsultacija - Ana Odorović

SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI KOLOKVIJUM IZ RIMSKOG PRAVA ODRŽAN 13.11.2020. GODINE

DOMOVI - S O B E i spisak rezervacija skolska 2020/2021

DOMOVI - RASPODELA SOBA - 28. novembar 2020. godine

Obaveštenje o prvom kolokvijumu iz Trgovinskog prava

Konsultacije - asistent Valerija Dabetić

Vežbe - prof. dr Ljubinka Kovačević