SISTEMATSKI PREGLED - T R E Ć A godina, 1. put upisani - obaviće se od 12. do 28. decembra 2018. godine

Obaveštenje

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2018. GODINE

DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2018 - važno obaveštenje

REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA - D E C E M B A R S K I ispitni rok 2018. godine

Raspored termina ispita decembar 2018.

MENTORSKE GRUPE

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA OVERU SEMESTRA

DOMOVI - S O B E RASPODELA 25.11.2018. GODINE

OBAVEŠTENJE ZA DRUŠTVENO OSETLJIVE GRUPE