NAGRADE - spisak studenata sa prosekom od 9,00-10,00- USPEH POSTIGNUT U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI NA GODINI STUDIJA

PRIJAVA ISPITA ZA FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2022. GODINE

Rezultati ispita iz predmeta Upravno pravo i obaveštenje o uvidu i upisu ocena - dr Dobrosav Milovanović

Ispiti iz Krivičnog prava kod doc. dr Ivane Marković

Obaveštenje o ispitu iz Prava intelektualne svojine

Odlaganje ispita iz Uporedna pravna tradicija - dr Miloš Stanković

RIMSKO PRIVATNO PRAVO, ANDREJA KATANČEVIĆ, 21.1.

Uvid u pismene ispite iz Naslednog prava i Obligacionog prava

Otvorene prijave za Seminarsku grupu iz predmeta Osnovi sociologije prava na I godini studija

100 stipendija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2021/2022 - PRELIMINARNA RANG LISTA