Predavanja iz predmeta Strani jezik pravne struke - nemački kod mr Danke Stojaković

Konsultacije kod docenta dr Miloša Zdravkovića

Potpis za overu semestra kod profesora dr Danila Vukovića

Prijava za VIS MOOT tim

Odlaganje vežbi iz Krivičnog prava kod dr Ivane Marković

Vežbe iz Ustavnog prava kod Aleksandra Cvetkovića

Predavanja iz predmeta Ustavno pravo kod dr Tanasija Marinkovića

Termin za II kolokvijum iz Uvoda u pravo evropskih integracija kod profesorke -dr Maje Lukić Radović

OBAVEŠTENJE O OVERI PROLEĆNOG SEMESTRA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Praksa u pravosuđu i upravi i Praksa u privredi