REZULTATI ISPITA - j u n s k i I rok 2020. godine

Prijave za VIS moot court tim

OBAVESTENJE U VEZI SA PREDVIDJENIM UPISOM KANDIDATA SA KONACNE RANG LISTE

Ugovori za stipendije i kredite (2019/2020)

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz predmeta NASLEDNO PRAVO kod dr Dejana Đurđeviča zakazan za 7.07.2020. godine u 20.00

OBAVEŠTENJE - UVID U ZADATKE sa pismenog ispita iz predmeta Obligaciono pravo kod dr Marka Đurđevića

KONKURS ZA SMEŠTAJ U STUDENTSKE DOMOVE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Obaveštenje - rezultati ispita iz predmeta Obligaciono pravo

O B A V E Š T E NJ E - čitaonica

PRIJAVA ISPITA - JUNSKI II ISPITNI ROK 2020.GODINE