čip kartice

16.01.2018.

Čip kartice se dele  u kancelariji 21A od 11.00-13.00.

Obaveštavaju se BRUCOŠI da im lozinka za estudent ne dolazi automatski na mail, nego da treba da urade Pristup i aktivaciju naloga za estudent.

Studenti koji nisu dali svoju mail adresu, za upis maila treba da se obrate Dragani Rajović na telefon 3027669 ili na mail: dragana.rajovic@ius.bg.ac.rs . Obavezno napisati  broj indeksa.

Uputstvo za popunjavanje ŠV obrasca  

Општа правила издавања и коришћења студентске чип картице

Правила евидентирања студентском чип картицом

Обнова чип картице и лиценце