PredmetiIspitivačiDatum ispitaTerminSala
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
  
Data pager
Data pager
Redova po strani:
PageSizeComboBox
select
Krivično pravodr Igor Vuković1.jun.202409:00Kabinet 161
Ljudska pravadr Ivana Krstić1.jun.202410:00Kabinet 419
Međunarodno humanitarno pravodr Ivana Krstić1.jun.202410:00Kabinet 419
Međunarodno pravosuđedr Ivana Krstić1.jun.202410:00Kabinet 419
Poresko pravodr Svetislav Kostić1.jun.202410:00Kabinet 141
Poresko pravodr Svetislav Kostić1.jun.202410:00Kabinet 141
Pravna klinikadr Ivana Krstić1.jun.202410:00Kabinet 419
Pravo međunarodnih poreskih ugovoradr Svetislav Kostić1.jun.202410:00Kabinet 141
Kaznena odgovornost pravnih lica i prekršajno pravodr Igor Vuković1.jun.202411:00Kabinet 161
Pravna klinikadr Igor Vuković1.jun.202411:00Kabinet 161