Kontakt

23.12.2021.

Centar za master i doktorske studije

Ljiljana Marić, tel. 3027-677  e-mail

Mirjana Graovac   e-mail

Jelena Tešić     e-mail

Milena Arsenović   e-mail

tel. 011 3027-677

RADNO VREME SA STUDENTIMA:

Ponedeljak      11.00-13.30

Utorak              11.00-17.30

Sreda               11.00-13.30

Četvrtak           11.00-17.30

Petak               11.00-13.30

Osnovne studije

Marija Dubak, tel. 3027-669, (režim studija, statistika)

Tatjana Delić, tel 3027-672 (izdavanje ispisnica, duplikata indeksa, dokumenata na revers i opštih uverenja)  (11.00-13.00 h)

Snezana Pejić, tel. 3027-672 (studentski domovi i rezim studija, stipendije i krediti, raspored polaganja ispita) - (11.00-13.00 h)

Aleksandar Dodić, 3027-672 (režim studija, raspored za vežbe, raspored polaganja ispita) - (8.00-13.00 h)

Snežana Đurić, tel 3027-671 (režim studija, raspored polaganja ispita, prelasci sa drugih fakulteta, izdavanje uverenja o diplomiranju i diploma)

Maja Rakita tel. 3027-672 (režim studija, raspored polaganja ispita)

Dragana Rajović tel. 3027-669 (režim studija, raspored polaganja ispita)

 

Međunarodna saradnja i program mobilnosti

dr Ivana Rodić   tel. 3027-679  ivana.rodic@ius.bg.ac.rs

konsultacije - mobilnost studenata od 11 do 13 časova

 

Broj žiro računa fakulteta 840 -1439666 -55