Najnovije informacije

Osnovne studije

SISTEMATSKI PREGLED - T R E Ć A godina, 1. put upisani - obaviće se od 12. do 28. decembra 2018. godine

Obaveštenje

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2018. GODINE

DECEMBARSKI ISPITNI ROK 2018 - važno obaveštenje

REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA - D E C E M B A R S K I ispitni rok 2018. godine

Raspored termina ispita decembar 2018.

MENTORSKE GRUPE

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA OVERU SEMESTRA

DOMOVI - S O B E RASPODELA 25.11.2018. GODINE

OBAVEŠTENJE ZA DRUŠTVENO OSETLJIVE GRUPE

Master studije

Raspored časova Ekološko-pravni pod-modul

Raspored časova Međunarodno-pravni modul

Prijava ispita i tema završnog rada za januarski i februarski rok 2019. godine - Master evropskih integracija

Prijava ispita i tema završnog rada za januarski i februarski rok 2019. godine

Prijava dopunskih ispita za decembarski ispitni rok 2018. godine

Prijava dopunskih ispita za decembarski ispitni rok 2018. godine

Raspored časova Nasledno-pravni pod-modul

Raspored časova Imovinsko-pravni II

Raspored časova pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Raspored časova Teorijsko-pravni pod-modul

Doktorske studije


Raspored nastave za drugu godinu doktorskih studija

Upis II i III godine doktorskih studija i obnova upisa godine

Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Konkurs Komiteta Tokio fonda Univerziteta u Beogradu

Prezentacija programa stipendija Vlade Francuske i studija u Francuskoj

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Call for PhD Colloquium in European and International Law - NEW DATES - 30.11.

Predavanja iz predmeta Metodi naučno-istraživačkog rada i veštine

Call for PhD Colloquium in European and International Law

Stipendije ITO fondacije za 2019/20 godinu