Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
NAGRADE - spisak studenata sa prosekom od 9,00-10,00- USPEH POSTIGNUT U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI NA GODINI STUDIJA

PRIJAVA ISPITA ZA FEBRUARSKI ISPITNI ROK 2022. GODINE

Ispiti iz Krivičnog prava kod doc. dr Ivane Marković

Obaveštenje o ispitu iz Prava intelektualne svojine

Odlaganje ispita iz Uporedna pravna tradicija - dr Miloš Stanković

RIMSKO PRIVATNO PRAVO, ANDREJA KATANČEVIĆ, 21.1.

Uvid u pismene ispite iz Naslednog prava i Obligacionog prava

Otvorene prijave za Seminarsku grupu iz predmeta Osnovi sociologije prava na I godini studija

100 stipendija Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2021/2022 - PRELIMINARNA RANG LISTA

Ispit iz Ustavnog prava - prof. dr Tanasije Marinković - literatura

Master studije

MAS     MEI
Private International Law in the Context of the EU Legal Structure

Prijava ispita i tema završnog rada za februarski rok 2022. godine

Odlaganje ispita iz predmeta Bankarsko ugovorno pravo kod prof. dr Mirjane Radović

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za februarski ispitni rok školske 2021/2022. godine

Raspored termina ispita za januarski ispitni rok 2022. godine - MEI

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Raspored termina ispita za januarski ispitni rok 2021-2022. godine

Raspored časova - pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

Raspored časova - Krivičnopravni pod-modul

Doktorske studije

Call for papers - MELE Erasmus+ project (KA203)

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Komisije za polaganje ispita iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine u januarskom ispitnom roku 2022. godine

Radnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina

Međunarodnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina

Pravnoistorijska uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za januarski ispitni rok školske 2021/2022. godine

Uža naučna oblast javnih finansija i finansijskog prava, raspored konsultacija, II godina

Raspored časova predavanja iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Poslovnopravna uža naučna oblast, raspored konsultacija, II godina