Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
UPIS JESENJEG SEMESTRA ŠKOLSKE 2022/2023. GODINE

OBAVEŠTENJE O ODRŽAVANJU NASTAVE U JESENJEM SEMESTRU ŠKOLSKE 2022/2023 GODINE

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SU IZGUBILI STATUS STUDENTA

Polish-European School of Law, SPINAKER - Intensive International Curriculum - prezentacija 11. oktobra 2022. godine u 12 časova, seminar 333.

Obaveštenje o konsultacijama - Asistent Bojana Todorović

Važno! NOMOTEHNIKA I PISANjE PRAVNIH AKATA – OBAVEŠTENjE ZA ŠKOLSKU 2022-2023 GODINU

Podela udžbenika samofinansirajućim studentima I godine

Prijave za studentske stipendije i kredite za šk. 2022/2023. god.

Raspored predavanja u jesenjem semestru školske 2022/2023. godine

Odlaganje konsultacija - dr Ljubinka Kovačević

Master studije

MAS     MEI
Polish-European School of Law, SPINAKER - Intensive International Curriculum - prezentacija 11. oktobra 2022. godine u 12 časova, seminar 333.

Polish-European School of Law, SPINAKER - Intensive International Curriculum - prezentacija 11. oktobra 2022. godine u 12 časova, seminar 333.

Odobrene teme master radova

Obaveštenje o produženju roka za završetak master akademskih studija - Master evropskih integracija za studente upisane školske 2020/2021. godine

Obaveštenje o regulisanju statusa u školskoj 2022/2023. godini za studente master akademskih studija - Master evropskih integracija upisane školske 2021/2021. godine

Obaveštenje o regulisanju statusa u školskoj 2022/2023. godini za studente master akademskih studija upisane školske 2021/2022. godine

Obaveštenje o produženju roka za završetak master akademskih studija za studente upisane školske 2020/2021. godine

Obaveštenje za studente master akademskih studija, studijski program: Pravo, kojima je prestao status (studenti koji su bili upisani od šk. 2006/2007. do 2019/2020. godine)

Obaveštenje za studente master akademskih studija - Master evropskih integracija, kojima je prestao status (studenti koji su bili upisani od šk. 2006/2007. do 2019/2020. godine)

Nastavni plan master akademskih studija, studijski program: Pravo za školsku 2022/2023. godinu