Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
Raspored nastave - jesenji semestar školske 2020/2021. godine

Raspored online predavanja

OBAVEŠTENJE O KOLOKVIJUMU iz Obligacionog prava

Odlaganje konsultacija - Ana Odorović

SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI KOLOKVIJUM IZ RIMSKOG PRAVA ODRŽAN 13.11.2020. GODINE

DOMOVI - S O B E i spisak rezervacija skolska 2020/2021

DOMOVI - RASPODELA SOBA - 28. novembar 2020. godine

Obaveštenje o prvom kolokvijumu iz Trgovinskog prava

Konsultacije - asistent Valerija Dabetić

Vežbe - prof. dr Ljubinka Kovačević

Master studije

MAS     MEI
Raspored časova - pod-modul Pravo intelektualne svojine

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za januarski rok u šk. 2020/2021. godini

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za januarski rok u šk. 2020/2021. godini

Raspored časova - Pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Romanistički pod-modul

Raspored časova - Filozofskopravni pod-modul

Raspored časova - Teorijskopravni pod-modul

Raspored časova - Upravno-pravni pod-modul

Raspored časova - Trgovinskopravni modul

Raspored časova - pod-modul Prava deteta

Doktorske studije

Poslovnopravna uža naučna oblast, raspored časova konsultacija - II godina

Raspored časova predavanja iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Second Extension of Deadline - SEE Law Journal Special Edition

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Konkurs Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića za učešće u troškovima školarine studenata doktorskih akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu

Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2020/2021. godini - TREĆI UPISNI ROK, studijski program Pravo

Konačna rang lista kandidata za upis na doktorske akademske studije u šk. 2020/2021. godini u drugom upisnom roku, studijski program: Pravo

Obaveštenje o početku nastave za studente upisane u prvu godinu doktorskih akademskih studija

Obaveštenje o upisu II i III godine doktorskih studija i obnovi upisa za školsku 2020/2021. godinu

Obaveštenje o terminima i proceduri upisa na doktorske akademske studije, studijski program: Pravo, za školsku 2020/2021. godinu