Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
REZULTATI ISPITA - j u n s k i I rok 2020. godine

Prijave za VIS moot court tim

OBAVESTENJE U VEZI SA PREDVIDJENIM UPISOM KANDIDATA SA KONACNE RANG LISTE

Ugovori za stipendije i kredite (2019/2020)

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz predmeta NASLEDNO PRAVO kod dr Dejana Đurđeviča zakazan za 7.07.2020. godine u 20.00

OBAVEŠTENJE - UVID U ZADATKE sa pismenog ispita iz predmeta Obligaciono pravo kod dr Marka Đurđevića

KONKURS ZA SMEŠTAJ U STUDENTSKE DOMOVE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Obaveštenje - rezultati ispita iz predmeta Obligaciono pravo

O B A V E Š T E NJ E - čitaonica

PRIJAVA ISPITA - JUNSKI II ISPITNI ROK 2020.GODINE

Master studije

MAS     MEI
Prijava za letnju školu

Prijave za VIS moot court tim

Spisak izrađenih diploma

Prijava ispita i tema master rada za junski II rok

Prijava ispita i tema master rada za junski II ispitni rok

Promena termina ispita i ispitivača iz predmeta Krivično pravo (materijalno) i Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Promena termina ispita iz predmeta Medijacija i Nasilje u porodici (doc. dr Uroš Novaković)

Promena termina ispita iz predmeta Međunarodno javno pravo (prof. dr Bojan Milisavljević)

Odlaganje ispita kod prof. dr Dejana Đurđevića

Nastavni plan i program - Pravno-teorijski modul i pod-moduli

Doktorske studije

Odbrana doktorske disertacije Miloša Vukotića - 16. jul 2020. godine u 16.00 časova, konferencijska sala

Nastavni plan i program - Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Online prezentacija na temu „Studiranje u Nemačkoj i DAAD stipendije za master studije, doktorate i istraživanja“

Odbrana doktorske disertacije Milene Nikolić, 9. jul 2020. godine u 11.00 časova, sala za sednice

Prijavljivanje ispita za junske ispitne rokove (I i II)

Rok za uplatu IV rate školarine

Obaveštenje o završetku nastave

Obaveštenje o ispitnim rokovima

Odluka o izmeni Pravilnika o doktorskim studijama (član 35)