Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
Predavanja iz predmeta Strani jezik pravne struke - nemački kod mr Danke Stojaković

Konsultacije kod docenta dr Miloša Zdravkovića

Potpis za overu semestra kod profesora dr Danila Vukovića

Prijava za VIS MOOT tim

Odlaganje vežbi iz Krivičnog prava kod dr Ivane Marković

Vežbe iz Ustavnog prava kod Aleksandra Cvetkovića

Predavanja iz predmeta Ustavno pravo kod dr Tanasija Marinkovića

Termin za II kolokvijum iz Uvoda u pravo evropskih integracija kod profesorke -dr Maje Lukić Radović

OBAVEŠTENJE O OVERI PROLEĆNOG SEMESTRA ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

Praksa u pravosuđu i upravi i Praksa u privredi

Master studije

MAS     MEI
Call for Applications: MA in East European Studies (Munich/Regensburg)

Raspored termina ispita u junskom ispitnom roku školske 2023/2024. godine - MAS Pravo

Raspored časova - pod-modul Pravo privrednih društava

Raspored časova - Ekološkopravni pod-modul

Raspored časova - pod-modul Radno i socijalno pravo

Literatura - Politika suzbijanja maloletničkog kriminaliteta

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

MEI - Obaveštenje o prijavljivanju ispita i tema master radova za junski ispitni rok šk. 2023/2024. godine

Prijavljivanje ispita i tema završnog rada za junski ispitni rok školske 2023/2024. godine

Raspored časova - podmodul Međunarodno poslovno pravo

Doktorske studije

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Uža naučna oblast teorije države i prava , sociologije i filozofije prava-raspored konsultacija za I godinu 2023/24

Međunarodnopravna uža naučna oblast-raspored nastave I godina 2023-24

Građanskopravna uža naučna oblast II, raspored konsultacija-I godina školske 2023/24

Pravnoistorijska uža naučna oblast-raspored konsultacija I godina 23/24

Poziv za naučni skup "Istorija Jugoslavije:perspektive mladih istraživača sa post-jugoslovenskog prostora"

Obaveštenje o prijavljivanju ispita za junski ispitni rok školske 2023/2024. godine

Privrednopravna uža naučna oblast - raspored časova konsultacija za I godinu - šk. 2023/2024. godina

Poslovnopravna uža naučna oblast, raspored predavanja I godina 2023-24

Krivičnopravna uža naučna oblast,I modul-raspored nastave I godina 2023/24