Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
REZULTATI ISPITA - septembarski II ispitni rok 2020. godine

Konkurs - Pravna klinika za azil i izbegličko pravo

Obaveštenje knjižara

Moodle stranica Pravnog fakulteta od sada je dostupna i putem mobilne aplikacije.

Informacija o prezentaciji stipendija DAAD-a

Obaveštenje o promeni prostorije za polaganje ispsita iz predmeta Međunarodno privatno pravo - dr Vladimir Pavić

Konkurs - Pravna klinika za pitanja diskriminacije

Konkurs - Pravna klinika za ekološko pravo

Rad čitaonice

Raspored termina ispita za septembarski 2 ispitni rok školske 2019/20. godine

Master studije

MAS     MEI
Obaveštenje o produženju roka za završetak master akademskih studija - Master in European Integration za studente upisane šk. 2018/2019. godine

Obaveštenje za studente Master in European Integration kojima je prestao status (upisani od šk. 2006/2007. do šk. 2017/2018. godine)

Obaveštenje za studente master akademskih studija kojima je prestao status (upisani od 2006/2007. do 2017/2018. godine)

Obaveštenje o produženju roka za završetak master akademskih studija za studente upisane školske 2018/2019. godine

Konkurs za upis na master akademske studije, studijski program: Master in European Integration, za školsku 2020/2021. godinu

Konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini, studijski program Pravo

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Raspored ispita - MEI - septembarski II ispitni rok

Odluku o raspisivanju konkursa za dodelu materijalne pomoći studentima Univerziteta u Beogradu na studijskim programima iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka

Nastavni plan master akademskih studija prava za školsku 2020/2021. godinu

Doktorske studije

Konkurs za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2020/2021. godini, studijski program Pravo

Odluku o raspisivanju konkursa za dodelu materijalne pomoći studentima Univerziteta u Beogradu na studijskim programima iz oblasti pravnih i ekonomskih nauka

Doktorske akademske studije, studijski program Pravo, šk. 2020/2021. godina

German EU Council Presidency - Save the date for the online MSCA Conference on 29 September 2020

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Radno vreme Odseka za master i doktorske studije

Prijavljivanje ispita za septembarske ispitne rokove (I i II)

Nastavni plan i program - Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava

Online prezentacija na temu „Studiranje u Nemačkoj i DAAD stipendije za master studije, doktorate i istraživanja“

Rok za uplatu IV rate školarine