Najnovije informacije

Osnovne studije

REKLAMACIJE I ODLAGANJE ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 2019

Raspored termina junski ispitni rok 2018/19

USKRŠNJI I PRVOMAJSKI PRAZNICI

Rezultati prvog kolokvijuma iz Ustavnog prava, april 2019. godine

OBAVEŠTENJE u vezi predmeta Obligaciono pravo

Praksa II osnovni sud april

Ustavno pravo nova ispitna pitanja

PRIJAVA ISPITA ZA JUNSKI ROK 2019 GODINE - produŽena je do 18. aprila 2019. godine

Praksa I sud april

Obaveštenje - kolokvijum iz predmeta SRPSKA PRAVNA ISTORIJA - dr Vladimir Vuletić

Master studije

Raspored časova u prolećnom semestru - Pravno-ekonomski modul

Prijavljivanje za predavanja prof. dr Zorana Pokrovca - do 10. maja 2019. godine

Raspored časova u prolećnom semestru - Međunarodno-pravni modul

Raspored časova - EU Securities Law

Raspored časova u prolećnom semestru - Pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

Važno obaveštenje o koričenju studentskih radova

Važno obaveštenje o koričenju studentskih radova

ODOBRENE TEME MASTER RADOVA PO KATEDRAMA

Raspored časova u prolećnom semestru - Ekološko-pravni pod-modul

Raspored časova u prolećnom semestru - Trgovinsko-pravni modul

Doktorske studije


Raspored časova konsultacija - Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Prijavljivanje za predavanja prof. dr Zorana Pokrovca - do 10. maja 2019. godine

Raspored časova predavanja - I modul: Krivičnopravne nauke i II modul: Krivične nauke

Raspored časova predavanja - Međunarodnopravna uža naučna oblast

Važno obaveštenje o koričenju studentskih radova

Raspored konsultacija - Ustavnopravna uža naučna oblast

Raspored nastave - Poslovnopravna uža naučna oblast - I godina

Doktorske studije na Univerzitetu u Torinu

Raspored časova konsultacija - Uža naučna oblast ekonomske analize prava, mikroekonomije i makroekonomije