Najnovije informacije

Osnovne studije

I godina   II godina   III godina  IV godina
Kriminologija stručna grupa

Obaveštenje izborni predmeti III godina

Obaveštenje izborni predmeti IV godina

Obaveštenje studijske grupe

Odlaganje konsultacija - dr Marija Karanikić Mirić

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DRUGE GODINE KOJI VEŽBAJU KRIVIČNO PRAVO

Podela udžbenika za prolećni semestar školske 2019/20 samofinansirajućim studentima I GODINE

OBAVEŠTENJE za studente IV godine osnovnih studija u vezi predmeta PRAVNA PRAKSA

KONKURS za obavljanje prakse u organizaciji Fakulteta

STUDIJSKA GRUPA - KOMPANIJSKO PRAVO – DR VUK RADOVIĆ

Master studije

MAS     MEI
Raspored časova - Pod-modul Radno i socijalno pravo

Raspored časova - Pod-modul Međunarodno poslovno pravo

Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul I

Raspored časova - Građanskopravni modul, pod-modul Prava deteta

Raspored časova - Poslovnopravni modul, Pod-modul Pravo Privrednih društava

Raspored časova - Međunarodnopravni modul

Raspored časova - Krivičnopravni modul, Krivičnopravni pod-modul

Pdlaganje ispita kod prof. dr Nataše Petrović Tomić

Odlaganje ispita kod prof. dr Gorana Ilića

Raspored časova - Imovinskopravni pod-modul II

Doktorske studije

Odbrana doktorske disertacije Svetlane Nenadić - 19. februar 2020. godine u 13.00 časova, sala za sednice

Konkurs Zadužbine Đoke Vlajkovića za finansijsku podršku studentima u stručnom i naučnom usavršavanju

Prijavljivanje ispita za februarski ispitni rok

International Conference of PhD Students in Law – its 12th edition – in Timisoara, on June 19, 2020.

Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Preporuka upravnika doktorskih studija u vezi sa tehnikom pisanja doktorske disertacije i pravilima citiranja

Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava - raspored nastave (konsultacija) za drugu godinu

Raspored časova predavanja iz predmeta Metodi naučnoistraživačkog rada i veštine

Poslovnopravna uža naučna oblast - raspored nastave (konsultacije)- druga godina

Konkurs Komiteta Tokio Fonda Univerziteta u Beogradu