Inovacija znanja

11.09.2019.

 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

организује у школској 2019/20. години

СТУДИЈЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ (ИНОВАЦИЈУ) ЗНАЊА ИЗ ОБЛАСТИ

ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ

 

у оквиру којих се проучавају следеће целине:

 

1. Увод у пореско право

2. Директни порези (порез на доходак грађана, порез на добит правних лица, порези на имовину)

3. Индиректни порези (порез на додату вредност, акцизе)

4. Уговори о избегавању двоструког опорезивања, сукоб пореских закона и међународно пореско планирање

5. Право привредних друштава

6. Порески управни пoступак и управни спор у пореској материји

7. Основи грађанског права

8. Рачуноводство и финансијски извештаји

 

Предавачи:

Проф. др Дејан Поповић, проф. др Гордана Илић-Попов, проф. др Мирко Васиљевић, проф. др Зоран Томић, проф. др Драгор Хибер, проф. др Вера Леко, доц. др Милош Милошевић, доц. др Светислав Костић и други еминентни стручњаци за поједине пореске области.

 

Студије трају два семестра и обухватају 100 часова (предавања, вежбе, попуњавање пореских пријава, решавање случајева и др.). Полазницима је на располагању on line приручник за праћење наставе и припрему испита.

 

По завршетку Студија, полазници добијају уверење Факултета о похађању Студија, односно уверење о положеном завршеном испиту.

 

Управник Студија: проф. др Гордана Илић-Попов

 

Упис почиње 09. септембра 2019. године.

Накнада у износу од 130.000 динара се плаћа у две рате.

 

Детаљније информације се могу добити путем

е-mail адресе dusko.colovic@ius.bg.ac.rs  или на телефон 062 118 18 18.