Prijave za Stručnu grupu iz Uvoda u pravo evropskih integracija 2020/2021

Upis ocena Rimsko privatno pravo kod prof. dr. Vladimira Vuletića

Stručna grupa iz Srpske pravne istorije

Ispit iz Rimskog privatnog prava-dr Vladimir Vuletić

SPISAK STUDENATA KOJI SU POLOŽILI TEST IZ RIMSKOG PRIVATNOG PRAVA KOD PROF. DR VLADIMIRA VULETIĆA, U TERMINIMA 15., 18. I 22.JANUARA

Ispiti iz Uvod u pravo,Pravo i pravda,Uvod u filozofiju prava i Filozofija prava-dr Jasminka Hasanbegović

Otvorene prijave za Seminarsku grupu iz predmeta Osnovi sociologije prava na I godini

Ispit iz Uporedna pravna tradicija -dr Miloš Stanković

Ispiti iz Rimskog Privatnog prava -dr Andrej Katančević

Rimsko pravo - prof. Vuletić - rezultati kolokvijuma i upis ocena