12

Podela udžbenika za prolećni semestar školske 2019/20 samofinansirajućim studentima I GODINE

TERMINI VEŽBI ZA STUDENTE I GODINE U PROLEĆNOM SEMESTRU ZA ŠKOLSKU 2019/2020.GODINU

Odlaganje ispita iz predmeta UPOREDNA PRAVNA TRADICIJA - dr Miloš Stanković

Odlaganje ispita iz predmeta UPOREDNA PRAVNA TRADICIJA - dr Vojislav Stanimirović

Pomeranje vremena polaganja ispita iz predmeta UPOREDNA PRAVNA TRADICIJA - dr Sanja Gligić

Otvorene prijave za Seminarsku grupu iz predmeta Osnovi sociologije prava na I godini

Odlaganje ispita iz predmeta RIMSKO PRIVATNO PRAVO - dr Vladimir Vuletić

Stručna grupa iz Uvoda u pravo evropskih integracija

PLAN RADA NA VEŽBAMA IZ UVODA U PRAVO EVROPSKIH INTEGRACIJA U AKADEMSKOJ 2019/2020. GODINI - Prof. dr Maja Lukić Radović

Odlaganje konsultacija - dr Tanasije Marinković

12