123

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Naslednog prava

OBAVEŠTENJE O NAČINU POLAGANJA ISPITA IZ KRIVIČNOG PRAVA

Obaveštenje o polaganja ispita iz predmeta Osnovi ekonomije

Ispit iz Građanskog prava opšti deo i Stvarni deo kod doc. Nenada Tešića

Odlaganje vežbi iz predmeta NASLEDNO PRAVO - asistent Miloš Vukotić

Odlaganje konsultacija - dr Boris Begović

Kriminologija stručna grupa

KRIVIČNO PRAVO – STUDIJSKA GRUPA – DR NATAŠA DELIĆ

STUDIJSKA GRUPA- Upravno Pravo - DR DOBROSAV MILOVANOVIĆ

KRIVIČNO PRAVO – ST. GRUPA – DR IGOR VUKOVIĆ

123