12

Predavanje iz predmeta Diplomatsko i konzularno pravo kod profesora dr Bojana Milisavljevića

Odlaganje konsultacija kod profesorke dr Aleksandre Jovanović

Odlaganje konsultacija kod docenta dr Ivana Đokića

Odlaganje konsultacija kod docenta dr Ivane Marković

Odlaganje ispita iz predmeta Osnovi ekonomije kod profesorke - dr Aleksandre Jovanović

Odlaganje ispita iz Krivičnog prava kod docenta - dr Ivana Đokića

Konsultacije kod docenta dr Ivane Marković

Odlaganje konsultacija kod profesorke - dr Aleksandre Jovanović

Predavanja iz Porodičnog prava kod dr Uroša Novakovića

Konsultacije kod profesora - dr Igora Vukovića

12