12

Kriminologija stručna grupa

KRIVIČNO PRAVO – STUDIJSKA GRUPA – DR NATAŠA DELIĆ

STUDIJSKA GRUPA- Upravno Pravo - DR DOBROSAV MILOVANOVIĆ

KRIVIČNO PRAVO – ST. GRUPA – DR IGOR VUKOVIĆ

Promena vremena polaganja ispita iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE - dr Branko Radulović

Odlaganje ispita iz predmeta OSNOVI EKONOMIJE - dr Aleksandra Jovanović

Branko Radulovic-odlaganje ispita

Obaveštenje za studente koji vežbaju GARAĐANSKO PRAVO OPŠTI DEO I STVARNO PRAVO kod docenta dr Snežane Dabić

Odlaganje konsultacija - dr Ivana Marković

Odlaganje konsultacija - asistent Đorđe Marković

12