Odlaganje ispita iz Krivičnog prava - dr Ivana Đokića

Odlaganje ispita iz Građansko pravo-opšti deo i Stvarno pravo - dr Nenad Tešić i dr Snežana Dabić Nikićević

REZULTATI PISMENOG ISPITA IZ NASLEDNOG PRAVA KOD DOC. DR MILOŠA VUKOTIĆA DANA 14.1.2022.

Odlaganje ispita iz Porodičnog prava - dr Slobodan Panov

Odlaganje konsultacija - dr Igor Vuković

Studijska grupa i vežbe - dr Katarina Dolović Bojić

Odlaganje konsultacija - dr Natalija Lukić

Odlaganje konsultacija - dr Katarina Dolović Bojić

Stručna grupa iz Porodičnog prava - dr. Uroš Novaković

Odlaganje ispita iz Krivičnog prava - dr Igor Vuković