12

Obaveštenje - upis ocena iz predmeta Obligaciono pravo od 23.06.2020. godine kod dr M.Karanikić Mirić

Odlaganje ispita iz predmeta Rodno pravo - dr Dragica Vujadinović

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Prava konkurencije (prof. D.Popović)

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Prava intelektualne svojine

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Obligacionog prava

Obaveštenje - u aprilskom ispitnom roku 2020. godine prof. dr Sanja Radovanović neće ispitivati

Odlaganje konsultacija - dr Marija Karanikić Mirić

STUDIJSKA GRUPA - KOMPANIJSKO PRAVO – DR VUK RADOVIĆ

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – ST.GRUPA - DR BOJAN MILISAVLJEVIĆ

VAŽNO OBAVEŠTENJE vežbe iz predmeta MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

12