12

Odlaganje konsultacija - dr Marija Karanikić Mirić

STUDIJSKA GRUPA - KOMPANIJSKO PRAVO – DR VUK RADOVIĆ

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – ST.GRUPA - DR BOJAN MILISAVLJEVIĆ

VAŽNO OBAVEŠTENJE vežbe iz predmeta MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

0dlaganje konsultacija-Ivana Miljuš

Odlaganje vežbi iz predmeta KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - saradnik u nastavi Ivana Miljuš

SISTEMATSKI PREGLED - TREĆA GODINA STUDIJA

Odlaganje nastave iz predmeta OBLIGACIONO PRAVO - dr Marija Karanikić MIrić

Odlaganje konsultacija - saradnik u nastavi Ivana Radisavljević

Promena vremena polaganja ispita iz predmeta UPRAVNO PRAVO i predmeta POSEBNO UPRAVNOPRAVO - dr Zoran Tomić

12