12

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Obligacionog prava

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Prava konkurencije (prof. D.Popović)

Obaveštenje o načinu polaganja ispita iz Prava intelektualne svojine

Obaveštenje - u aprilskom ispitnom roku 2020. godine prof. dr Sanja Radovanović neće ispitivati

Odlaganje konsultacija - dr Marija Karanikić Mirić

STUDIJSKA GRUPA - KOMPANIJSKO PRAVO – DR VUK RADOVIĆ

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – ST.GRUPA - DR BOJAN MILISAVLJEVIĆ

VAŽNO OBAVEŠTENJE vežbe iz predmeta MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

0dlaganje konsultacija-Ivana Miljuš

Odlaganje vežbi iz predmeta KRIVIČNO PROCESNO PRAVO - saradnik u nastavi Ivana Miljuš

12