Odlaganje ispita iz Upravnog i Upravnog procesnog prava -dr Vuk Cucić

UVID U PISMENE ISPITE iz predmeta Pravo intelektualne svojine za studente koji su polagali u ispitnom roku Septembar 1 2021. godine

Odlaganje ispita iz Pravo intelektualne svojine - dr Dusan Popovic

Promena termina konsultacija - acc. Bojana Todorović

Odlaganje termina vežbi - Bojana Todorović

Promena načina održavanja vežbi - asistent Bojana Todorović

STUDIJSKA GRUPA - KOMPANIJSKO PRAVO – DR TATJANA JEVREMOVIĆ PETROVIĆ

STUDIJSKA GRUPA - KOMPANIJSKO PRAVO – DR VUK RADOVIĆ

UPRAVNO PRAVO – STUDIJSKA GRUPA DR MARKO DAVINIĆ

STUDIJSKA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - BOJAN MILISAVLJEVIĆ