STUDIJSKA GRUPA - KOMPANIJSKO PRAVO – DR TATJANA JEVREMOVIĆ PETROVIĆ

STUDIJSKA GRUPA - KOMPANIJSKO PRAVO – DR VUK RADOVIĆ

UPRAVNO PRAVO – STUDIJSKA GRUPA DR MARKO DAVINIĆ

STUDIJSKA MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO - BOJAN MILISAVLJEVIĆ

Ispit iz Krivičnog procesnog prava-dr Milan Škulić

Prijava za stručnu grupu iz Međunarodnog javnog prava na engleskom jeziku

Ispit iz Upravnog prava -dr Vuk Cucić

Ispiti iz Pravo intelektualne svojine-dr Sanje Radovanović

Kolokvijum-Ivana Miljuš

ISPIT IZ KOMPANIJSKOG PRAVA-dr.TATJANA JEVREMOVIĆ PETROVIĆ