1

Stručna grupa kod profesora dr Bojana Milisavljevića

Odlaganje konsultacija kod profesora dr Dobrosava Milovanovića

Odlaganje ispita iz Međunarodnog javnog prava kod profesora - dr Aleksandra Gajića

Nastava iz izbornih predmeta na trećoj godini studija

Obaveštenje o podeli potpisa iz obligacionog prava - Miloš Vukotić

Studijska grupa i vežbe iz Krivičnog procesnog prava kod dr Ivane Miljuš

Odlaganje ispita iz Krivičnog procesnog prava kod profesora - dr Gorana Ilića

Konsultacije kod profesora - dr Dušana Popovića

Predavanja iz Kriminalistike i Političkog sistema - zamena prostorija

STUDIJSKA GRUPA - Obligaciono pravo - dr Miloš Vukotić

1