Odlaganje ispita iz Političkog sistema - dr Tanasije Marinković

Obaveštenje iz Obligacionog prava

Odlaganje ispita iz Političkog sistema - dr Vladan Petrov

Rezultati ispita kod prof. dr Karanikić Mirić - Obligaciono pravo 17. 12. 2021.

Odlaganje predavanja iz Prava intelektualne svojine - dr Dušan Popović

Odlaganje ispita iz Međunarodnog javnog prava - dr Aleksandra Gajića

OBAVEŠTENJE O NAČINU ODRŽAVANJA ISPITA IZ OBLIGACIONOG PRAVA

Odlaganje konsultacija kod prof. dr Dobrosava Milovanovića predviđenih za 14. decembar 2021. godine

Predavanja kod dr Vanje Bajović iz KPP i MKP

odlaganje konsultacija - dr Dušan Popović