Odlaganje ispita iz Radnog prava,Međunarodnog radnog prava i Socijalnog prava kod profesorke - dr LJubinke Kovačević

Konsultacije kod profesora - dr Vladimira Pavića

Konsultacije kod profesora - dr Marka Jovanovića

Konsultacije kod docenta - dr Filipa Bojića

Odlaganje studijske grupe i vežbi iz Građanskog procesnog prava kod dr Branke Babović Vuksanović

Konsultacije kod profesora - dr Vladimira Pavića

Odlaganje konsultacija kod profesorke - dr LJubinke Kovačević

Predavanja iz predmeta Međunarodno privatno pravo

Odlaganje ispita iz Trgovinskog prava i Saobraćajnog prava kod profesora - dr Svetislava Jankovića

Odlaganje ispita iz Radnog prava i Međunarodnog radnog prava kod docenta - dr Filipa Bojića