123

KONKURS za obavljanje prakse u organizaciji Fakulteta

TERMINI ZA VEŽBE ZA STUDENTE IV GODINE U PROLEĆNOM SEMESTRU ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Pravna veština - Tehnika tumačenja prava

Takmičenje iz sportske arbitraže

Konkurs - Pravna klinika za suzbijanje trgovine ljudima

Odlaganje konsultacija - dr Filip Bojić

Obaveštenje o načinu izvođenja ispita iz Nomotehnike u školskoj 2019/20 i prijavi za rad na grupama u drugom semestru

Odlaganje ispita iz predmeta TRGOVINSKO PRAVO i SAOBRAĆAJNO PRAVO - dr Svetislav Janković

Odlaganje vežbi iz predmeta PORESKO PRAVO - Lidija Živković

Odlaganje konsultacija - saradnik u nastavi Ivana Radisavjević

123