Odlaganje ispita iz Trgovinskog prava - dr Mirjana Radović

Odlaganje ispita iz Građanskog procesnog prava - dr Aleksandra Jakšića

Odlaganje ispita iz Arbitražnog prava i Međunarodnog privatnog prava - dr Aleksandar Jakšić

Upis položenog ispita iz Nomotehnike - Dr Goran Dajović

Odlaganje ispita iz Poreskog prava - dr Svetislav Kostić

Odlaganje ispita iz Međunarodnog privatnog prava - dr Marko Jovanović

Odlaganje konsultacija - Stefan Jovanović

Odlaganje ispita iz Građanskog procesnog prava - dr Nikola Bodiroga

Odlaganje konsultacija - asistenta Lidije Živković

Konsultacije - dr Ljubinka Kovačević