Konkurs - pravne klinike

OBAVEŠTENJE O NAČINU POLAGANJA ISPITA IZ PREDMETA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO KOD PROFESORA DR VLADIMIRA PAVIĆA I PROFESORA DR MARKA JOVANOVIĆA

Odlaganje ispita iz Međunarodno privatno pravo i Građansko procesno pravo - dr Aleksandar Jakšić

Pravna medicina - upisivanje ocena

Odlaganje konsultacija -dr Filip Bojić

Ispiti iz Građansko procesno pravo,Međunarodno privatno pravo i Arbitražno pravo - dr Aleksandar Jakšić

PRAVNA PRAKSA - Način polaganja ispita

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – STUDIJSKA GRUPA DR BRANKA BABOVIĆ

Ispit iz Radnog prava i Međunarodno radno pravo -dr Ljubinka Kovačević

Ispit iz Pravo osiguranja-dr Nataša Petrović Tomić