Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Mirjana Miškić: "Odgovornost gospodara posla na osnovu praepositio i iussum"

Mirjana Glintić: "Pravna priroda prava na isplatu osigurane sume kod osiguranja lica"

Ana Lazarević: "Radni sporovi u vezi sa kolektivnim otpuštanjem zaposlenih i metodi za njihovo rešavanje"

Robert Jović: "Upravnopravni aspekt državljanstva u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (sa osvrtom i na druge bivše jugoslovenske republike)"

Jovana Veličković: "Derivativna tužba: kompanijsko-pravna i procesno-pravna analiza"