Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Jovan Protić: "Uslovi i prepreke za delotvorno ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava radnika u oblasti upravljanja otpadom",

Vladan Bojić: "Vansudska realizacija hipoteke".