Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Nikola Vujičić: "Izvršenje kazne zatvora i odustajanje od kriminalnog ponašanja";

Bojana Todorović: "Mehanizmi rešavanja sporova iz upravnih ugovora";

Hamdija Šarkinović: "Ustavna žalba u Crnoj Gori u svjetlosti uporednog konstitucionalizma";

Valerija Dabetić: "Izazovi konsolidacije sudstva kao nezavisne grane vlasti u Srbiji na početku 21. veka";

Jovana Rajić Ćalić: "Posebna radnopravna zaštita osetljivih kategorija zaposlenih - ratio legis, legitimni ciljevi i instrumenti zaštite";

Jovana Blešić: "Ograničenja imuniteta najviših državnih predstavnika prema međunarodnom pravu".