Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Mina Jovanović: "Kriterijumi za utvrđivanje stepena poznatosti oznake u pravu žiga"

Milena Nikolić: "Pojam fragmentacije međunarodnog prava i njena pravno-politička značenja"

Nada Živanović: "Upravno postupanje u oblasti subvencija u poljoprivredi Evropske unije u kontekstu zaštite životne sredine"

Svetlana Nenadić: "Pretpostavka nevinosti kao ljudsko pravo sa posebnim osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava"