Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Bálint Pásztor: "Ograničenja zakonodavne funkcije parlamenta u savremenoj državi"

Gordana Damjanović: "Patentna zaštita matičnih ćelija"

Dragana Barjaktarević: "Usklađivanje propisa Republike Srbije sa propisima Evropske unije u oblasti energetike i zaštite životne sredine"

Olga Tešović: "Alternativne krivične sankcije u krivičnom pravu Republike Srbije"

Željko Brkić: "Uloga Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova u predistražnom postupku"

Snežana Dabić: "Dužnost obaveštavanja pri zaključenju ugovora"

mr Zorana Lazarov: "Zaštita svedoka u krivičnom postupku"

Marko Perović: "Solidarnost dužnika u obligacionim odnosima"

Milica Kovač-Orlandić: "Pravo zaposlenog na privatnost i njegova zaštita"