Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Marko Perović: "Solidarnost dužnika u obligacionim odnosima"

Miroslav Đorđević: "Oduzimanje imovine učiniocima krivičnih dela"

Milica Kovač-Orlandić: "Pravo zaposlenog na privatnost i njegova zaštita"

Filip Bojić: „Pravo na socijalnu penziju u sistemu prava socijalne sigurnosti“