Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Svetlana Nenadić: "Pretpostavka nevinosti kao ljudsko pravo sa posebnim osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava"

Stefan Andonović: "Zaštita podataka u elektronskoj javnoj upravi u Republici Srbiji - pravni aspekti"