Doktorske disertacije uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Filip Bojić: „Pravo na socijalnu penziju u sistemu prava socijalne sigurnosti“

Miroslav Kotevski: „Specifična pravna priroda Bosne i Hercegovine – održivost dejtonskog sistema“