Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Sofija Nikolić Popadić: "Pravo svojine na poljoprivrednom zemljištu"

Aleksandar-Andrija Pejović: "Načelo vladavine prava u Evropskoj uniji i njena politika proširenja"

Andrijana Mišović: "Odnos krivične odgovornosti i odgovornosti države za terorizam"

Antonia Jutronić: "Fragmentacija međunarodnog javnog prava sa posebnim osvrtom na Evropsku uniju i njen odnos prema Zapadnom Balkanu"