Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Antonia Jutronić: "Fragmentacija međunarodnog javnog prava sa posebnim osvrtom na Evropsku uniju i njen odnos prema Zapadnom Balkanu"

Nemanja Pandurević: "Kodifikacija evropskog trgovinskog prava prodaje - povodi, potrebe i perspektive"

Andrea Vukoičić: "Reforma i modernizacija javne uprave u Srbiji - sa posebnim osvrtom na standarde dobre uprave"

Mirjana Martić: "Položaj uzbunjivača u krivičnom postupku"

Miroslav Đorđević: "Suspenzivni veto predsednika republike"