Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Stefan Andonović: "Zaštita podataka u elektronskoj javnoj upravi u Republici Srbiji - pravni aspekti"

Sanja Kreštalica: "Položaj pojedinca u međunarodnom pravu"