Doktorske disertacije na uvidu javnosti

Na UviDok portalu Univerziteta u Beogradu – ili u Odseku za master i doktorske studije mogu se pogledati doktorske disertacije, sa izveštajem komisije za pregled i ocenu, sledećih kandidata:

Jugoslava Vojnović: "Koncept javno-privatnog partnerstva sa posebnim osvrtom na normativni aspekt u pravu Evropske unije i državama članicama"

Iva Golijan: "Međunarodnopravna zaštita starih i tradicionalnih zanata kao nematerijalne kulturne baštine Evrope"

Mila Petrović: "Radnopravna i socijalnopravna zaštita zaposlenih od povreda na radu i profesionalnih bolesti"

Andrijana Mišović: "Odnos krivične odgovornosti i odgovornosti države za terorizam"