Privremena rang lista kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2022/2023. godini, studijski program: Pravo - treći upisni rok

Сви кандидати се уписују у статусу самофинансирајућих студената.

За кандидате поред чијег имена и презимена стоји ознака * у току је поступак признавања стране високошколске исправе.

Жалба на Привремену ранг листу може се поднети у року од 36 сати од објављивања Привремене ранг листе, до уторка, 8. новембра 2022. године до 12:00 часова.

Жалба се подноси Комисији за упис преко Одсека за мастер и докторске академске студије.

Комисија за упис доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.

Након одлучивања о жалби Факултет утврђује и објављује Коначну ранг листу за упис студената на мастер академске студије.

 


Privremena rang lista - MAS Pravo - 2022-23 - treci upisni rok