Privremena rang lista kandidata za upis na doktorske akademske studije, studijski program: Pravo u školskoj 2022/2023. godini - treći upisni rok

Kandidati se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata.

Žalba na Privremenu rang listu može se podneti u roku od 36 sati (do četvrtka, 23. novembra 2022. godine do 12:00 časova) od objavljivanja Privremene rang liste na internet stranici Fakulteta.

Žalba se podnosi Komisiji za upis preko Odseka za master i doktorske akademske studije.

Komisija za upis donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da izjavi žalbu dekanu u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije po žalbi kandidata.

Dekan donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe.

Nakon odlučivanja o žalbi Fakultet utvrđuje i objavljuje Konačnu rang listu za upis studenata na doktorske akademske studije u trećem upisnom roku.


Privremena rang lista kandidata za upis na doktorske akademske studije - 2022-2023 - treći upisni rok