Raspored konsultacija, I godina, Uža naučna oblast teorije države i prava, sociologije prava i filozofije prava 22-23


Uza naučna oblast teorije prava,sociologije i filozofije prava- I godina- raspored konsultacija 2023