Krivično-pravni modul, Pod-modul Suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije

RASPORED PREDAVANJA U PROLEĆNOM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

 

KRIVIČNO-PRAVNI MODUL

POD-MODUL SUZBIJANJE ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA,

TERORIZMA I KORUPCIJE

 

 

ORGANIZOVANI KRIMINALITET I TERORIZAM

 - obavezni predmet: fond 30 časova                                 Časovi su održani u jesenjem semestru

Prof. dr Đorđe Ignjatović, prof. dr Dragan Simeunović

 

Izborni predmeti (biraju se dva): fond 15 časova

 

1. KRIVIČNOPRAVNO SUZBIJANJE                           Časovi su održani u jesenjem semestru

ORGANIZOVANOG KRIMINALITETA,

TERORIZMA I KORUPCIJE

Prof. dr Zoran Stojanović                                                 

 

2. KORUPCIJA                                                                   Raspored će naknadno biti objavljen     

Prof. dr Goran Ilić

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. MEĐUNARODNA SARADNJA U SUZBIJANJU KRIMINALITETA

Prof. dr Milan Škulić                                         

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

21.3.2018. (sreda)

17:10-19:45

3

Prof. dr Milan Škulić

Seminar 158

28.3.2018. (sreda)

17:10-19:45

3

Prof. dr Milan Škulić

Seminar 158

4.4.2018. (sreda)

17:10-19:45

3

Prof. dr Milan Škulić

Seminar 158

11.4.2018. (sreda)

17:10-19:45

3

Prof. dr Milan Škulić

Seminar 158

18.4.2018. (sreda)

17:10-19:45

3

Prof. dr Milan Škulić

Seminar 158