Odbrana doktorske disertacije Dragana Bosankića, 25. jun 2024. godine u 14.00 časova, konferencijska sala

U utorak, 25. juna 2024. godine u 14.00 časova, konferencijska sala, Dragan Bosankić braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Porez na dodatu vrednost u digitalnoj ekonomiji“.