Odbrana doktorske disertacije Ivana Vukčevića, 28. jun 2024. godine u 17.00 časova, konferencijska sala

U petak, 28. juna 2024. godine u 17.00 časova, konferencijska sala, Ivan Vukčević braniće doktorsku disertaciju pod naslovom: „Pravo na nepovredivost doma u praksi Evropskog suda za ljudska prava".