Odlaganje ispita iz predmeta Kompanijsko pravo kod prof. emeritusa dr Mirka Vasiljevića

Obaveštavaju se studenti Poslovnopravnog modula, podmodul Pravo privrednih društava, koji su raspoređeni za polaganje ispita iz predmeta Kompanijsko pravo kod prof. emeritusa dr Mirka Vasiljevića za 24. jun 2024. godine u 12 časova, da se ispit odlaže i da će se održati u sredu, 26. juna 2024. godine u 17.30 časova, kabinet 407.