Radno vreme Odseka za master evropskih integracija od 8. jula do 23. avgusta 2024. godine

O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se studenti master akademskih studija iz oblasti evropskih integracija da će radno vreme Odseka za master i doktorske studije, koje je predviđeno za rad sa studentima, u periodu od 8. do 12. jula kao i od 12. do 23. avgusta 2024. godine biti od 11.00 do 13.30 časova.

Odsek za master i doktorske studije neće raditi za vreme kolektivnog godišnjeg odmora u periodu od 15. jula do 9. avgusta 2024. godine

 

Beograd, 2. jul 2024. godine  

 

 

                                          ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE