Pravno-istorijski modul, Komparativno-istorijski pod-modul

RASPORED KONSULTACIJA U PROLEĆNOM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

 

PRAVNO-ISTORIJSKI MODUL

 

KOMPARATIVNO-ISTORIJSKI POD-MODUL

 

 

 

UPOREDNA PRAVNA TRADICIJA                             Časovi su održani u jesenjem semestru

obavezni predmet: fond 6 časova

Prof. dr Sima Avramović, prof. dr Vojislav Stanimirović

 

Izborni predmeti: fond 3 časa

 

1. ZAPADNA PRAVNA TRADICIJA

Prof. dr Sima Avramović

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

22.5.2018.

(utorak)

19:00-21:15

3

Prof. dr Sima Avramović

 

kabinet 244

 

 

2. PRAVNA ANTROPOLOGIJA                                     Časovi su održani u jesenjem semestru

Prof. dr Vojislav Stanimirović

 

3. ORIJENTALNA PRAVNA TRADICIJA

Prof. dr Vojislav Stanimirović

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

25.4.2018.

(sreda)

19:00-21:15

3

Prof. dr Vojislav Stanimirović

 

kabinet A 34

 

 

4. KANONSKO PRAVO

Doc. dr Dalibor Đukić

 

 

Датум

Време

Број часова

Предавач

Просторија

19.4.2018.

(четвртак)

11:00-13:15

 

3

 

Доц. др Далибор Ђукић

 

Кабинет 509