Spisak odobrenih tema - Junski rok 2018

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – МАСТЕР ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА

 

СПИСАК ОДОБРЕНИХ ТЕМА МАСТЕР РАДОВА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ЈУНСКИ РОК 2018. ГОДИНЕ

 

 

 

Број индекса

Име и презиме

 

Наслов теме

Ментор

Члан комисије

Датум одобрења теме

 

Рок за одбрану

 

1.

EI 2016-4

 

 

Јелена Миленковић

 

General Data Protection Regulation: The Most Representative Innovations

Уредба о општој заштити података: Најзначајније иновације

 

Проф. Др Татјана Јевремовић Петровић

 

Проф. др Ивана Крстић

 

 

 

27.4.2018.

 

 

 

 

 

30.9.2018.

2.

EI 2016-6

 

 

Александра Ристић

Social Dialogue at the EU Level

Социјални дијалог на нивоу Европске уније

 

Проф. др Љубинка Ковачевић

Доц. Др Маја Лукић Радовић

 

1.6.2018.

 

 

30.9.2018.

3.

EI 2016-12

 

 

Ана Плавшић

 

Key Labor Law Aspects of Digitization – Serbian and EU Perspective

Кључни радноправни аспекти дигитализације – српска перспектива и перспектива ЕУ

 

Проф. др Љубинка Ковачевић

 

Проф. др Бранко Ракић

 

 

27.4.2018.

 

 

 

 

30.9.2018.

4.

EI 2017-31

 

Владана Јараковић

 

Role of Media in the Electoral Campaign

Улога медија у изборној кампањи

 

Проф. Др Танасије Маринковић

Проф. др Ивана Крстић

 

27.4.2018.

 

 

30.9.2018.

 

 

Београд, 1. јун 2018. године