Konkurs za stipendiju kratkog istra iva kog boravka u Francuskoj oblast istraživanja: ravnopravnost žena i muškaraca i studije roda

 

Konkurs za stipendiju kratkog istraživačkog boravka u Francuskoj  

oblast istraživanja: ravnopravnost žena i muškaraca i studije roda

 

Predsednik Republike Francuske proglasio je ravnopravnost žena i muškaraca za nacionalni prioritet za vreme svog petogodišnjeg mandata. Borba protiv rodnih stereotipa i protiv diskriminacije  žena u društvu ili u porodici tako e je prioritet francuske diplomatije u svetu.

 

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji u 2018. godini žele da podrže mlade naučnike i naučnice iz Srbije koji se bave pitanjima ravnopravnosti  između polova i pitanjima roda.

 

Pet stipendija kratkog boravka od 15 do mesec dana (isključivo u periodu između 25. septembra 2018. i 31. decembra 2018. godine) biće dodeljeno srpskim istraživa čima oba pola ili stručnjacima iz ove oblasti za boravak u istraživačkom timu ili ekspertskoj grupi u Francuskoj koja se bavi ovom tematikom. Stipendija pokriva troskove boravka, smeštaja i osiguranja.

Troškove putovanja pokrivaju sami stipendisti.

 

1) Ciljna grupa: naučnici oba pola i svih nivoa, koji rade u istraživačkom timu u Srbiji (asistenti, doktorandi, post doktorandi, istra iva i, predavači, lekari ), koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, stručnjaci ili predstavnici nevladinih organizacija oba pola koji se bore protiv nejednakosti  žena i muškaraca u svim oblastima, istraž ivački novinari koji istražuju ove teme.

 

2) Oblasti istraživanja: studije roda (  Gender studies  ) u svim domenima, nejednakost između žena i muškaraca, multidisciplinarne studijske oblasti koje objedinjuju delove humanističkih i društvenih nauka, istorija, sociologija, geografija, antropologija, ekonomija, pravo, poltičke nauke, uključuju i tako će i neuro i bionauke.

http://www.institutfrancais.rs/category/profesionalci/nauka-profesionalci/nauka-konkursi/