Stipendije ITO fondacije za 2019/20 godinu

Obaveštavamo vas da je Univerzitet u Beogradu za svoje studente dobio na raspolaganje jednu stipendiju japanske Fondacije ITO za školsku 2019/2020.

godinu. Osnovni uslovi za odobravanje stipendije su sledeći:

 

  1.Kandidat mora biti nominovan od strane Univerziteta u Beogradu;

  2. Kandidat mora biti državljanin Republike Srbije (što dokazuje Uverenjem o državljanstvu) koji namerava da na nastavu na odgovarajućoj instituciju u Japanu kao student ili istraživač na poslediplomskom nivou započne od proleća ili jeseni 2019. godine. Oblast istraživanja nije ograničena;

  3.. Kandidat mora imati visok uspeh na studijama i visoke lične kvalitete, a takođe i potrebu za finansijskom pomoći;

  4.. Kandidat mora po dolasku u Japan kao primalac stipendije ITO fondacije prisustvovati orijentacionom sastanku;

* Bilo bi poželjno da kandidat u određenom stepenu (''to some degree'') govori i čita japanski, ali to nije obavezno.

 

Napominjemo da će sa kandidatima koji uđu u uži izbor biti organizovan razgovor, kako bi kandidati mogli dobiti nominaciju Univerziteta u Beogradu.

Krajnji rok za dostavljanje kompletne konkursne dokumentacije je 17.

septembar 2018. godine.

Dokumentaciju, uz odgovarajuće propratno pismo u kome su navedeni kontakt podaci kandidata, dostaviti na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, 11000 Beograd. S obzirom da se sva dokumentacija šalje u Japan, neophodno je da ona bude prevedena na engleski jezik, od strane sudskog tumača.


Application Form2019(A4)

Stipendije ITO fondacije - Uputstvo za prijavu studenata

Study Proposal(A4)