Stipendije japanske ITO fondacije za šk. 2020/21. godinu

СТИПЕНДИЈЕ ИТО ФОНДАЦИЈЕ

Универзитет у Београду је за своје студенте добио на располагање једну стипендију јапанске Фондације ИТО за школску 2020/21. годину. Основни услови за одобравање стипендије су следећи:

 

 

1.      Кандидат мора бити номинован од стране Универзитета у Београду;

2.      Кандидат мора бити држављанин Републике Србије (што доказује Уверењем о држављанству) који намерава да наставу на одговарајућој институцији у Јапану као студент или истраживач на последипломском нивоу (мастер програм), започне од пролећа или јесени 2020. године. Област истраживања није ограничена;

3.      Кандидат мора имати висок успех на студијама и високе личне квалитете, а такође и потребу за финансијском помоћи;

4.      Кандидат мора по доласку у Јапан као прималац стипендије ИТО фондације присуствовати оријентационом састанку;

 

* Било би пожељно да кандидат у одређеном степену (''to some degree'') говори и чита јапански, али то није обавезно.

 

Напомена: са кандидатима који уђу у ужи избор биће организован разговор, како би кандидати могли добити номинацију Универзитета у Београду.

 

Пријавни формулар и Предлог садржаја активности у форми коју је одредила ИТО фондација, као и детаљне информације о самој стипендији и осталој неопходној документацији доступни су у прилогу овог обавештења, као  и на сајту Универзитета у Београду (http://bg.ac.rs/sr/saradnja/stipendije-konkursi.php).

 

Крајњи рок за достављање комплетне конкурсне документације је 25. септембар 2019. године. Документацију, уз одговарајуће пропратно писмо у коме су наведени контакт подаци кандидата, доставити на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд. С обзиром на то да се сва документација шаље у Јапан, неопходно је да она буде преведена на енглески језик, од стране судског тумача.


Stipendije ITO fondacije - Uputstvo za prijavu studenata

Study Proposal(A4)

Application Form2020(A4)