Svečanost povodom početka školske 2018/2019. godine

O B A V E Š T E NJ E

 

          Svečanost povodom početka školske 2018/2019. godine na master akademskim studijama održaće se u sredu, 17. oktobra 2018. godine u 17.00 časova, u amfiteatru "Slobodan Jovanović" (amf. II).

          Po završetku svečanosti počeće nastava iz obaveznog predmeta na Međunarodno-pravnom modulu (seminar 425) i pod-modulu Radno i socijalno pravo (seminar 333).

Raspored nastave za ostale module biće blagovremeno objavljen na sajtu Fakulteta.

         

Beograd, 11. oktobar 2018. godine

 

    ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE