Raspored časova Međunarodno-pravni modul

RASPORED PREDAVANJA U JESENJEM SEMESTRU ZA STUDENTE

MASTER AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

 

MEĐUNARODNO-PRAVNI MODUL

 

MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO – obavezni predmet: fond 30 časova

Prof. dr Milenko Kreća, prof. dr Ivana Krstić, prof. dr Bojan Milisavljević,

prof. dr Aleksandar Gajić, doc. dr Bojana Čučković

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

17.10.2018. (sreda)

17:55-20:40

3

Prof. dr Milenko Kreća

 

seminar 425

23.10.2018. (utorak)

17:10-19:45

3

Prof. dr Milenko Kreća

 

seminar 425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborni predmeti (biraju se dva): fond 15 časova

 

1. DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO

Prof. dr Milenko Kreća, prof. dr Bojan Milisavljević

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO

Prof. dr Ivana Krstić, prof. dr Bojan Milisavljević

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE 

Prof. dr Milenko Kreća, prof. dr Branko Rakić, doc. dr Maja Lukić Radović

 

Datum

Vreme

Broj časova

Predavač

Prostorija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MEĐUNARODNO PRAVOSUĐE SA POSEBNIM OSVRTOM NA EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA                                                          Časovi se održavaju u prolećnom semestru.

Prof. dr Milenko Kreća, prof. dr Ivana Krstić, prof. dr Aleksandar Gajić

 

5. PRAVO EVROPSKIH INTEGRACIJA       Časovi se održavaju u prolećnom semestru.

Prof. dr Branko Rakić, prof. dr Aleksandar Gajić, doc. dr Miloš Jovanović, doc. dr Maja Lukić Radović

 

6. LJUDSKA PRAVA                                              Časovi se održavaju u prolećnom semestru.

Prof. dr Ivana Krstić, doc. dr Bojana Čučković