Obaveštenje za studente master akademskih studija kojima je prestao status

Obaveštavaju se studenti koji su upisali master akademske studije u školskoj 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. i 2015/2016. godini, a prestao im je status na osnovu odredaba člana 109, stav 1, tačka 4) Zakona o visokom obrazovanju i člana 72, stav 1, tačka 1 Statuta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, da su, ukoliko žele da nastave studije, u obavezi da se prijave na konkurs za upis na master akademske studije u školskoj 2018/2019. godini.

Kandidati prilikom prijave za upis podnose zahtev za priznavanje prethodno ostvarenih ESPB bodova.

Iznos školarine je srazmeran broju preostalih ESPB bodova, pri čemu vrednost jednog ESPB boda iznosi 1.000,00 dinara.

Prijavljivanje će se vršiti od 11. do 19. oktobra 2018. godine u skladu sa radnim vremenom Odseka za master i doktorske studije.

 

Napomena:

Obavezni predmet – 20 ESPB

Izborni predmet (x 2) – svaki nosi po 10 ESPB

Master rad – 20 ESPB

 

Beograd, 11. oktobar 2018. godine

                                               

ODSEK ZA MASTER I DOKTORSKE STUDIJE


Zahtev za priznavanje ispita - MAS - 2018-19

Prijava - upis posle isteka roka - 2018-19