Obaveštenje o dokumentaciji potrebnoj za izradu uverenja i diplome

Obaveštavaju se kandidati koji su odbranili završni master rad i time završili master akademske studije da je, radi izrade i dobijanja uverenja i diplome, potrebno da podnesu Odseku za master i doktorske studije sledeće:

  1. Zahtev za izdavanje uverenja i diplome, dokument u prilogu
  2. Potvrdu o uplaćenom iznosu od 5.500,00 dinara u svrhu izdavanja uverenja i diplome;
  3. Potvrdu iz Biblioteke Pravnog fakulteta da ne duguje knjige.

 

 

ŽIRO RAČUN PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU:

840 – 1439666 – 55

 

Poziv na broj: Upisati šifru odgovarajućeg modula


Obrazac zahteva za diplomu i uverenje 2015