Obaveštenje o dokumentaciji potrebnoj za izradu uverenja i diplome

Универзитет у Београду

Правни факултет

 

Мастeр академске студије

 

Обавештавају се кандидати који су одбранили завршни мастер рад и тиме завршили мастер академске студије да је, ради израде и добијања уверења и дипломе, потребно да Одсеку за мастер и докторске студије поднесу следеће:

1.     Захтев за издавање дипломе и уверења,

2.     Потврду из Библиотеке Правног факултета да не дугује књиге и

3.     Потврду о уплаћеном износу од 5.500,00 динара у сврху издавања уверења и дипломе.

  

ТЕКУЋИ РАЧУН ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ:

840 – 1439666 – 55

 

Позив на број: 520 (број индекса)

 


Obrazac zahteva za diplomu i uverenje 2015